FANDOM


Święta Wojna – Była to walka prowadzona pomiędzy Stwórcą świata Sacrifice i demonami, które zostały wprowadzone przez eksperymenty Upadłego, które utworzyły Czarcią Bramę w Golgocie. Następstwa Świętej Wojny przyniosły wieczne zmiany. Podczas gdy Stwórca został zabity demony nie zakończyły inwazji na świat. Istotnie wraz ze śmiercią Stwórcy miało miejsce podzielenie ziemi rozpoczętej w wyniku pęknięcia na Golgocie kontynuując tworzenie królestw i stworzeń jakie są na początku kampanii. Wobec braku Najwyższego Boga, została wprowadzona władza Tytanów, która trwała dopóki istota Stwórcy nie została zmaterializowana w postaci 5 nowych bogów.