FANDOM


Upadły jest członkiem rasy Fyllidów odpowiedzialnej za otworzenie Czarciej Bramy w Golgocie. Jego nieortodoksyjne używanie nauk Stwórcy doprowadziło do śmierci swojego mentora, owego Stwórcy z rąk demonów, którym pomógł wejść do świata Sacrifice. Kres życia Stwórcy skutkowała załamaniem ziem w związku z czym powstały wyspy, które możemy ujrzeć w kampanii, a także doprowadziło to do podzielenia świata Sacrifice na pięć religii, reprezentowanych przez pięciu bogów. Pomimo tego że kiedyś posiadał imię, został zapamiętany jako Upadły.